سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پژمان رضایی نصیرآبادی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پرویز بیات – هیئت علمی و مدرس گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
منصور رامزی – مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی کلانشهر تهران در استان تهران به منظور استفاده از انرژی خورشیدی و بادی در یک ساختمان مسکونی می باشد. به این منظور ابتدا با استفاده از آمار میزان ابرناکی تعداد روزهای با میزان ابرناکی برابر صفر تا دو هشتم، به عنوان روزهای پرتابش شمارش شده و میانگین ماهیانه و سالانه آنها محاسبه گردید.نتایج نشان داد که بیشترین روزهای آفتابی در ماه آگوست و بیشترین تعداد روز ابری در ماه ژانویه میباشد. از نتایج مشاهده می شود که کشور ایران و شهر تهران، بیش از سایر کشورهای اروپایی در طول سال دارای آسمان صاف و آفتابی بوده است که نشان دهنده ی این امر است که از استعداد و قابلیت بالایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به منظور استفاده در فضاهای مسکونی، برخوردار است. همچنین شکلهای متوسط تابش ماهیانه و سرعت وزش باد که به کمک نرم افزار GISرسم شده اند نشان دهنده این مطلب است که استان تهران از پتانسیل مناسب برای استفاده از انرژی های باد و خورشید به صورت ترکیبی برخوردار است. در نهایت با استفاده از نرم افزار HOMER به شبیه سازی و بهینه سازی تامین انرژی یک ساختمان مسکونی در شهر تهران پرداخته ایم.که در نتیجه به این نکته رسیدیم که از دادههای به دست آمده مشخص شده است که بیش از نیمی از سال در شهر تهران آفتابی و مناسب استفاده از انرژی خورشید است و مابقی آن مناسب در جهت استفاده از انرژی باد نیز می باشد. مانع اصلی استفاده از نیروی خورشیدی، تغییرات جوی و ابری شدن هوا است که معمولاً چندان قابل پیش بینی نیست. همچنین هزینه اولیه بالای پنل های خورشیدی نیز از عوامل محدود کننده در این زمینه می باشد.