سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آرمیتا حق دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
محمد ملکوتیان – استادمدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشیار استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

فلزات سنگین درزمره آلاینده های زیست محیطی اند که مواجهه انسان با برخی از آنها از طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیت های مزمن و خطرناکی را ایجاد نمایند این فلزات دراغلب فاضلاب های صنعتی یافت می شوند صنایع تولید روغنهای خوراکی درزمره صنایعی هستند که بعلت استفاده از نیکل در فرایند تولید فاضلابی حاوی این فلز دارند این تحقیق به منظور بررسی امکان حذف این مذکور با استفاده از فناوری نانو شکل گرفت مطالعه تحقیقی و نمونه برداری مقطعی است که دربازه زمانی پاییز و تابستان 89 انجام شد دراین تحقیق از فاضلاب کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان بعنوان نمونه ای از صنعت تولید روغن گیاهی استفاده شد پس از آماده سازی نمونه ها ابتدا محلول از پایلوت غشایی نانو که برای این تحقیق ساخته شد عبور داده شد سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی غلظت نیکل نمونه ها اندازه گیری گردید آزمایشات براساس روشهای مندرج درکتار استانداردهای آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب چاپ 2000 انجام شد میانگین میزان نیکل در فاضلاب خام کارخانه 7.41 میلی گرم درلیتر در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه 0.33 میلی گرم درلیتر و درخروجی پایلوت غشا نانو با دبی 0/8 و 0/4 به ترتیب 0/06 و 0/095 میلی گرم در لیتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با مطالعات مشابه درارتباط با حذف فلزات سنگین از فاضلاب ها این نتیجه به دست آمد که استفاده از تکنولوژی نانو ظرفیت حذف یونهای فلزات سنگین را نسبت به اغلب روشها بطور قابل ملاحظه ای ارتقا میدهد و این تکنولوژی قابل رقابت با روشهای استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون EC و فرایند بیوجذب اسپرژیلوس نیجر درحذف فلزات سنگین از فاضلابها می باشد.