سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن هاشمی – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سعید سامانی مجد – گروه پژوهشی زنده رود شرکت مهندسین مشاور بهین آب زنده رود

چکیده:

امروزه به دلیل مشکلات بهداشتی زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کلر انتخاب اشعه UV جهت گندزدایی پساب یک گزینه برتر است هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان گندزدایی مستقیم پساب تصفیه ثانویه با اشعه UV می باشد از دو سیستم گندزدایی فرابنفش کم فشار LP و فشار متوسط MP غوطه ور بطور مستقیم جهت گندزدایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمالاصفهان استفاده شد با بهره برداری از لامپ ها بصورت منفرد و تلفیقی پارامترهای کلیفرم کل و مدفوعی FC,TC و استرپتوکوک مدفوعی FS مورد آزمایش قرارگرفت همچنین پارامترهای TSS جذب و عبور اشعه UV آنالیز گردید. در گندزدایی پساب ثانویه توسط لامپ MP,LP و تلفیق هر دو به ترتیب تعداد FC,TC دردوزهای اشعه 161، 350 و 460mws/cm2 به حداستاندارد سازمان حفاظت محیط زیست 1000TC,400FC/100ml و تعداد FS در دوزهای mws/cm2 250 و 180 و 237mws/cm2 به کمتر از 400 عدد در 100 میلی لیتر کاهش یافت نتایج حاصل نشان داد که گندزدایی مستقیم پساب ثانویه با سیستمهای LP,MP و حتی تلفیق انها به دلیل غلظت بالای جامدات معلق مقدورنیست بنابراین گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با اشعه UV مستلزم بهبود کیفیت پساب از طریق ارتقای بهره برداری سیستم با بکارگیری واحد تصفیه پیشرفته قبل از سیستم گندزدایی است.