سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهراد خلیلی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی- هیدرومکانیک کشتی، دانشکده
سید حسین موسوی زادگان – استادیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – استایار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

افزایش روز افزون مصرف انرژی و محدودیت و افزایش قیمت منابع فسیلی از یک سو و افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع ازسوی دیگر استفاده از انرژی های تجدید پذیر را روز به روز با اهمیت تر و گسترده تر نموده است. انرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف نموده، به طوری که همواره بشر به فکر کاربرد این انرژی درمصارف صنعتی و روزمره بودهاست.بادهای فراساحلی در مقایسه با بادهای زمینی به طور کلی قوی تر و پایدارتر و دارای اغتشاش کمتری می باشند، همچنین آلودگی بصریکمتری داشته و امکان استحصال انرژی را در جزایر و نقاط دورافتاده امکانپذیر می سازند. در این مقاله به بررسی سرعت باد در 20 نقطه در خلیجفارس جهت یافتن کاندیداهای مناسب برای احداث مزارع بادی فراساحلی پرداخته شده است. داده های سرعت باد این نقاط از سازمان ملّی- اقیانوس شناسی بدست آمدهاند. در این مقاله از داده های سرعت باد 6 ساعتی موسسه ملّی اقیانوس شناسی در بازه زمانی سال های 19922003 استفاده شده است. برای برون یابی سرعت باد در ارتفاع های 20 و 40 متری از قانون قدرتاستفاده گردید. مزارع بادی زمینی بسیاریدر ایران مانند منجیل، پاسکولان، هرزویل، رودبار، بابائیان، سیاهپوش و بینالود وجود دارد اما هنوز هیچ مزرعه بادی فراساحلی در ایران وجود نداردو این مقاله می تواند مقدمه ای برای توجه بیشتر به پتانسیل های موجود جهت احداث مزارع بادی فراساحلی برای تأمین انرژی جزایر و مناطقساحلی این خلیج باشد.