سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید امیر یاسین احمدی – کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
افشین حسنوند – کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
زینب خرمی تقی دیزج – کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

ام الکتاب ، مرجعی است نزد خداوند که حقایق عالم در آن نهفته است ، به طوری که محو یا ماندگاری هر چیزی در هستی بر اساس محتوای آن کتاب است . دسترسی غیر خدا به این مرچع ، به اذن اوست و فقط انبیا و اولیا به آن دسترسی دارند و تا حدودی هم شعرای آسمانی، در این پژوهش با محوریت آیه ی شریفه ی «بمحو ا.. مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» به بیان ویژگی هایی از آثار هنری می پردازیم که بر اساس ام الکتاب، موجب ماندگاری آن ها در تاریخ می شود .