سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمدمهدی حیدری سروستانی – مربی عضو علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده:

در جوامع صنعتی عوامل گوناگونی باعث ارتعاشات نامطلوب می شوند ارتعاشات ناخواسته باعث فرسایش و تشکیل ترک در قطعات مکانیکی لق شدن اتصالات و نقص کارکرد وسایل الکتریکی می شود بصورت نظری ارتعاشات را می توان حذف کرد اما ممکن است هزینه وسایل حذف کننده زیاد باشد ایین نامه های مهندسی عمران برای طراحی ساختمان ها عمدتا به مقاومت ساختمان برای تحمل بارهای زلزله و استاتیکی پرداخته و ایین نامه جامعی برای طراحی ساختمان با کف مشبک برای تجهیزات حساس به ارتعاش موجود نمی باشد کف های مشبک یا دوطرفه شبکه بندی شده بصورت گسترده ای در ساختمان های صنعتی به لحاظ حساسیت ارتعاشی قابل ملاحظه مورد استفاده قرار میگیرند. با استفاده از مدلهای اجزای محدود و با محاسبه شکل مود دالهای کف قرارگرفته برروی چهار ستون تکیه گاه نشان داده شده است که در کفهای داخل تشدید یک دهانه متاثر از ارتعاش دهانه های مجاور می باشد مدل اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش در مرکز کف مشبک و انتقال ارتعاش در امتداد کف مشبک می تواند اثر ضخامت کف، اندازه دهانه ها و سختی ستون ها را لحاظ کند.