سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خان تیموری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الهام تقدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسیم لطیفی ممقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

امروزه شبکه های بیزی به جهت مدلسازی داده در کاربردهای پیچیده و واقع گرایانه بسیار مورد توجه قرا رگرفته است در نتیجه توسعه و انتخاب موتورهای استنتاجی که برطبق محدودیتهای زمان واقعی عمل کرده و نیز نتیجه ای مناسب ارائه میدهند از مسائل با اهمیت محسوب می شود این مقاله روشهای استنتاج دقیق را مورد بررسی و شبیه سازی قرار داده و بنابرپیچیدگی زمانی حاصل از الگوریتم های استنتاجی دقیق در ادامه استنتاجهای تقریبی مورد بررسی و شبیه سازی قرار داده شده است شبیه سازی ها ی انجا م شده و نتایج حاصل از آن چهارچوب و الگویی را به جهت انالیز و بررسی انواع روشهای استنتاج ارائه میدهد که باعث انتخاب و گزینش صحیح یکی از روشهای استنتاج در شرایط و مسائل خاص می شود.