سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم الهی زینی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن- عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچ
حسینعلی ربیع نژاد – مدیرعامل شرکت ذغالسنگ البرز شرقی

چکیده:

در معاون زیرزمینی بر اثر فرآیندهایی همچون تنفس کارکنان معدن، انفجار مواد منفجره، نفوذ گازهای مضر و گاز خیزی ماده معدنی، ترکیب هوای معدن پیوسته در حال تغییر است. عیار ترکیبات فرآیندهای فوق بر اساس استاندارد های مربوطه باید در حد عیار مجاز قرار گیرند. در صورتی که عیار ترکیبات فرآیندهای فوق بیش از عیار مجاز استاندارد باشد، لازم است با استفاده از تهویه مصنوعی عملیات رقیق کردن عیار گازهای مضر تا ح د عیار مجاز استاندارد انجام شود. لذا بر این اساس هدف از ارائه این مقاله رقیق کردن گازهای مضر معدن کلاریز البرز شرقی با استفاده از تهویه مصنوعی و انتخاب بادبزن اصلی می باشد.