سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عدنان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی–
عباس علی محمدی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه GIS دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک دانشگاه
محمد سعدی مسگری – استادیار گروه سیستم های اطلاعات مکانی
برهان رستمی – کارشناسی عمران – نقشه برداری دانشگاه اصفهان

چکیده:

راه نخستین و طبیعی ترین وسیله ارتباط انسانها است که به منزله شریانهای حیاتی یک سرزمین می باشد اقتصادمملکت زمانی پابرجا و درحال پیشرفت خواهد بود که انسانها و انواع و اقسام کالاها و مواد تولیدی در ا ن تحت شرایط و برنامه های صحیح بین نقاط مختلف در داخل و یا خارج از کشور جابجا شوند و این امر جز با احداث شبکه راههای مناسب میسر نخواهد بود. میزان هزینه هایی که بابت حمل و نقل انجام م یگیرد به تنهایی نشان میدهد که سرمایه گذاریهایی این بخش باید با دقت فراوان مورد بررسی و ارزشیابی و گزینش قرا رگیرد و به عنوان مثال موردی هزینه ساخت راه اصلی چهارخطی از گچساران به بی بی حکیمه به طول 53/5 کیلومتر 930 میلیارد ریال براورد شده است تصمیم گیری هوشمندانه و بخردانه در پهنه ای چنین گسترده نیازمند برنامه ریزی روشمند و سنجیده در بخشهای گوناگون می باشد تصمیم گیری چند معیاره در رابطه با مجموعه ای از گزینه ها به کار گرفته می شود که برپایه معیارهای متعارض و ناسازگار مورد ارزیابی قرا رگرفته باشند. دراین تحقیق به انتخاب بهترین گزینه واریانت راه با استفاده از تلفیق مدلهایتصمیم گیری چند معیاری و GISا شاره خواهد شد.