سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید اسمار – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
ناصر ساداتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهره برداری از سیستم قدرت همواره در شرایط نرماب نبوده و به علل گوناگون ممکن است وارد شرایط اضطراری و یا بحرانی گردد . در صورت فروپاشی، قسمتی از شبکه و یا کل آن، بی برق شده و نیاز است تا در اسرع وقت به شرایط بهره برداری عادی برگردد . بازوصل سیستم قدرت، بعد از فروپاشی کامل یا جزئی آن، عبارتست از پروسه استقرار مجدد
نیروگاهها، وصل مجدد خطوط انتقال، وصل دوباره مصرف کننده ها و البته تمام این پروسه ها در کمترین زمان ممکن بدون ایجاد خطای مجدد یا آسیب رساندن به تجهیزات، باید انجام شود . در این مقاله، ابتدا انواع نیروگاهها و نوع سیکل آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات زمانی نیروگاهها جهت بازوصل، بخصوص در هنگام راه اندازی مجدد آنها، ذکر شده است . سپس یک روش جدید برای تعیین نحوه در مدار آوردن بهینه نیروگاهها با هدف ماکزیمم کردن تولید انرژی (MWH) در طول فرآیند بازوصل، و نحوه انتخاب خطوط انتقال نیرو، پیشنهاد شده است . در ضمن روشهای کنترل ولتاژ در بازوصل، ارائه و بررسی گردیده است . سرانجام سناریوی بازوصل با استفاده از قوانین موجود بر روی شبکه ۳۹ شینه IEEE پیاده شده و نتایج آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .