سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حقیقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده:

انتخاب ویژگی تأثیر بسیار مهمی در کارایی یک سیستم شناسایی چهره دارد. مجموعه های سخت به عنوان یک روش انتخاب ویژگی با موفقیت زیادی استفاده شده است اما رویکردهای مجموعه سخت حاضر، برای یافتن کاهش مطلوب ناکافی می باشند. زیراهیچ رویکرد اکتشافی نمی تواند بهینگی کامل را تضمین کند. از سوی دیگر، جستجوی کامل حتی برای مجموعه داده های متوسط نیز امکان پذیر نیست. بنابراین رویکردهای تصادفی مکانیزم انتخاب ویزگی امیدوارکننده ای را فراهم می سازد. الگوریتم رقابت استعماری روش جدیدی است که الهام گرفته شده از تکامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در الگوریتم انتخاب ویژگی، ترکیب نوینی برای انتخاب ویژگی بر پایه الگوریتم رقابت استعماری ارائه شده است. این الگوریتم را برای ضرایب بدست آمده از تکنیک استخراج ویژگی تبدیل کسینوسی گسسته به کاربرده ایم. طول بردار ویژگی و دقت ویژگی های انتخاب شده را به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد درنظر گرفته ایم.