سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم باجقلی – کارشناس متالوژی، گروه پژوهشی شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو
محمدحسین پایدار – دانشجوی دکترای گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران
محمدرضا جهانگیری – کارشناس ارشد متالوژی، گروه پژوهشی شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو تهران – ا

چکیده:

ورقهای فولاد الکتریکی مورد استفاده در هسته ترانسفورماتورها عموماً دارای پوششی مناسب از نوع سرامیکی و با فسفاته می باشند . پوشش سرامیکی فولادهای الکتریکی به دنبال اعمال لایه ای نازک از امسید منیزیم در سطح ورق و Co واکنش آن با اکسید سلسیم موجود در سطح فولاد در مرحله آنیل نهایی و در محدوده دمایی ۱۲۰۰ – ۱۱۰۰ و زمان ۲۰ – ۱۰ ساعت تشکیل می شود . هدف از اعمال این پوشش در سه مورد ممانعت از چسبیدن ورقها به یکدیگر به هنگام آنیل نهایی، کمک به فرآیند خالص سازی و بهبود حاصل از نوعهای مختلف اکسید منیزیم اندازه گیری شده و نوعی از آن که دارای شرایط بهینه باشد انتخاب شود . در ادامه این آزمایشات تأثیر افزودنیهای مختلفی نظیر اکسیدهای فلزات تیتانیوم، آهن، کروم، باریم و استرانسیوم و همچنین کلریدهایی چون کلرید پتاسیم، روی و منیزیم بر خواص دوغاب حاصل از اکسید منیزیم مورد بررسی قرار گرفت .
خواص مغناطیسی فولاد الکتریکی خلاصه شده است .
کیفیت پوشش تشکیل شده تابع پارامترهای متعددی بوده و از مهمترین آنها، نوع و خصوصیات فیزیکی – شیمیایی اکسید منیزیم مورد استفاده و همچنین مقدار و نوع مواد افزودنی جهت تسهیل و تسریع واکنش تشکیل لایه سرامیکی و ارتقاء کیفیت آن عنوان شده است .
در تحقیق حاضر به منظور تهیه دوغابی مناسب جهت پوشش دهی ورقهای فولاد سیلیسیومی سعی شده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نظیر اندازه ذرات، ترکیب شیمیایی، فعالیت شیمیایی و گرانروی دوغاب