سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد قنادی محله – شرکت متن – بخش دانش فنی ایران
ماهور ملترست – شرکت متن – بخش دانش فنی ایران

چکیده:

در این مقاله انتخاب تکنولوژی مناسب تولید برق خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا توضیحی پیرامون تکنولوژیهای خورشیدی موجود ارائه شده و سپس ضمت ارائه شاخصهای متسب جهت ارزیابی تکنولوژیهای خورشیدی، الویت بندی تکنولوژی های مورد نظر در قالب یک مدل AHP و بوسیله نرم افزار EXPERT CHOICE مشخص شده است . در نهایت نتایج حاصله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است