سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک عدنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن
محمد عطایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

یکی از بخش های مهم در طراحی بهینه سیستم تهویه تونل های بلند در حال بهره برداری، انتخاب روش مناسب تهویه است، به طوری که طراحی سیستم تهویه بدون در نظر گرفتن این مساله حتی با اعمال تمام مفاهیم و جنبه های بهینه سازی در طراحی تهویه نمی تواند به بهترین جواب ممکن منتهی شود. در گذشته روش تهویه تونل های راه در پروسه های اجرائی با تکیه بر تجربه فرد تصمیم گیرنده و در دست داشتن مزایا، محدودیت ها و معایب هر یک از گزینه ها بصورت کاملاً تجربی انتخاب می شد. این امر با توجه به محدود بودن معیارهای تصمیم گیری عمدتا با دشواری رو به رو بوده، حال آنکه امروزه با توجه به تجربیات و یافته های حاصل از تونل های در حال بهره برداری ، معیارهای متعددی در این انتخاب تاثیر گذارهستند. در این مطالعه، برای انتخاب بهینه سیستم تهویه، روشی با احتساب پیچیدگی و نیازمندیهای موضوع ، مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بسط و گسترش یافت. استراتژی فوق برای مسئله انتخاب روش تهویه تونل امیرکبیر انجام گرفت که شامل 5 گزینه ممکن تهویه و 4 معیار اصلی و 15 زیر معیار می باشد. که در نهایت، روش تهویه نیمه عرضی با 28 درصد امتیاز به رتبه نخست نائل شد که به همراه آن روش های تهویه عرضی و تهویه طولی با دویل میانی نیز به ترتیب به عنوان پیشنهادات بعدی اولویت بندی شدند.