سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حیدرعلی شایانفر – دانشکده برق – دانشگاه علم وصنعت ایران
غلامحسین ابراهیمی – دانشکده برق – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

ضرائب کنترل پذیری ورویت شوندگی مدهای نوسانی فرکانس پایین سیستم قدرت با استفاده ازیک الگوریتم مرتبه کاسته تحلیل مودال بدست آمده اند که بمنظور انتخاب محل نصب و سیگنالهای کنترلی پایدارکننده های مبتنی بر FACTS درسیستم قدرت چند ماشینه بکار می روند . این الگوریتم درکنار روشی برای یافتن مدهای نوسانی فرکانس پایین سیستم , این امکان را ایجاد می کندکه ضمن برآورده شدن اهداف مورد نظر میزان محاسبات لازم تاحد زیادی کاهش یابند . این الگوریتم روی یک سیستم نمونه سه ماشینه , برای نصب یک خازن سری کنترل پذیر پیاده شده است .