سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی نیک منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
مهدی حسینی – دکتری مهندسی معدن
صفر فضلی – دکتری مدیریت

چکیده:

تونل انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی ایران بطول 65 کیلومتروقطرتمام شده 6مترقطرحفاری 6/8 متر و به منظروانتقال سالانه بیش از746 میلیون مترمکعب آب ازسرشاخه های کارون به بخش مرکزی ایران دردست مطالعه می باشد باتوجه به شرایط ویژه زمین شناسی متراژ0تا5450 مترتونل برای مطالعه انتخاب گردید دراین مقاله بااستفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به ارزیابی سه روش حفاری انفجار حفاری با رودهدر و حفاری با TBM پرداخته شد دراین تحقیق 6 معیار اصلی و 20معیارفرعی درنظرگرفته شده که سرانجام حفاری با TBM به عنوان مناسب ترین روش برای حفاری این بخش از تونل انتقال آب بهشت آباد انتخاب گردید.