سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خدیجه کردستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتخاب همسر مرحله ای مهم و سرنوشت سازدر تحقق ازدواج موفق محسوب می شود . روند رو به افزایش طلاق در سال های نخست زندگی مشترک ، نشانگر نقصان بینش داوطلبان ازدواج در مسائل گوناگون ازجمله امور مربوط به انتخاب همسر است . اسلام این مکتب حیات بخش که سعادت انسان را تضمین می کند در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی ارائه کرده که در نطر داشتن آنها زمینه ساز ایجاد خانواده مطلوب به شمارمی رود . در این مقاله ، با توجه به نظر اسلام مهم ترین شاخص در ازدواج را مسئله دینداری می داند و با توجه به نظر اسلام درمورد اهمیت معیارها ، در این جا به آن ها ارجحیت داده ایم در این مقاله با توجه به معیار های انتخاب همسر ازدیدگاه اسلام ، میزان اهمیت و اولویت بندی آن ها با استفاده از مدلAHPدر تصمیم گیری گروهی تعیین شده و نحوه استفاده از مدلAHP جهت انتخاب مناسب ترین همسر بر اساس شاخصهای اولویت بندی شده برای انتخاب همسر توسط یک فرد خاص نشان داده شده است