سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ارش شرفی ماسوله – شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

چکیده:

انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان یک فرایند تصمیم گیری چند معیاره است که مشتمل بر معیارهای کیفی و کمی بوده و با گسترش روزافزون مبحث برون سپاری از اهمیت مضاعفی برخوردار گشته است در مبحث انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان روشهای مختلفی ارائه شده است که دراین مقاله تلاش شده است تا با ارائه یک مدل جامع و کاربردی که با لحاظ همزمان هر دو بعد کیفی و کمی رویکردی نو در فرایند انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بر مبنای مشارکت تمام سطوح کارکنان و خرد جمعی ارائه گردد تا ازاین طریق با تحلیل ابعاد مختلف این فرایند نتایجی دقیق تر و هم راستا با اهداف کلان سازمان حاصل شود. روش پیشنهادی دراین مقاله بر مبنای بکارگیری گسترش عملکردکیفی QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT QFD و مدیریت جامع کیفی TQM total quality managemtnt و همچنین استفاده از اعداد فازی جهت کمی سازی داده های کیفی و تسهیل در محاسبات می باشد.