سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی علیانی نژاد – مدرس و کارشناس مالی دانشگاه پیام نور
عباس قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و کارمند پیام نور
اسحاق هیوه چی – مدرس و کارمند بانک ملت

چکیده:

هدف این مقاله آن است که بررسی کند آیا اطلاعات مربوط به سرمایه های فکری اطلاعات غیر مالی درمورد منابع دانش محور در اطلاع نامه های عرضه اولیه در دانمارک بیان می شود یا نه . علاوه بر این بررسی میکند که آیا این افشای داوطلبانه اطلاعات در بازه زمانی سالهای 9111 تا 1009 تغییر کرده است یا نه و چه فاکتورهایی می توانند میزان افشای اطلاعات در آگهی ها را تبیین کنند. این مقاله ارتحلیل محتوا استفاده می کند تا میزان افشای اطلاعات در هر آگهی پذیره نویسی را گردآوری کند و تحلیل آماری را به کار می گیرد تا بررسی کندکه آیا رابطه ای بین افشای اطلاعات و نوع شرکت ، وجودمالکیت مدیریتی قبل عرضه اولیه عمومی،بزرگی شرکت یا قدمت شرکت وجود دارد یا نه. بر اساستحلیل آماری چنین نتیجه گرفته می شود که میزان مالکیت مدیریتی قبل از عرضه اولیه عمومی و نوع صنعت میزان افشای داوطلبانه سرمایه های فکری را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که اندازه و قدمت شرکته تاثیری بر فاش سازی نداردو نتایج بدست امده به لحاظ اهمیت روز افزون افشا اطلاعات مربوط به تعیین کننده های ارزش ، استراتژی و سرمایه های فکری برای سرمایه تفسیر می شوند و به بحث جاری مربوط به گزارش شرکتی کمک می کند