سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مسعود نگهداری – دانشگاه پیام نورتهران گروه بیوشیمی
ندا روستا –
سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نور یزد
محمد دورودیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

درطراحی انواع بیوسنسورها و حس کردن تشخیص پروتئینهای ردوکس بعلت اینکه مرکز ردوکس پروتئین یون فلزی درداخل محفظه پپتیدی قرارگرفته است عمل ردوکس به راحتی انجام پذیر نیست بنابراین از انواع نانومواد که باعث کاتالیز درردوکس پروتئین و درنتیجه تسهیل درانتقال الکترون بین سطح الکترود و مرکز ردوکس پروتئین می شود استفاده میگردد الکترود اصلاح شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره sem مورد بررسی قرارگرفت الکتروشیمی مستقیم سیتوکروم C درالکترود خمیر کربن به آسانی بدست می آید و یک زوج ازپیک های برگشت پذیر که مشابه هم هستند از آهن II و آهن III با پتانسیل فرمال E درحدود 0/295- ولت ظاهر می شود این فرایند الکتروشیمیایی درمحلول بافر فسفات M0/1PBS و درPH=7 صورت میگیرد.