سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
مهرداد منطقیان – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امیرحسین محمدی – استاد موسسهParis Cedexپاریس، فرانسه

چکیده:

در این مقاله زمان القای تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات نقره و ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سوالفاتSDS بررسی شده است. برای این منظور چند محلول با غلظت45μM + 055 ppm SDS نانوذرات نقره تهیه شد. آزمایشها در دو دمای 273/65و275/65k انجام شد. در تمامی آزمایشها دور همزن بر روی عدد25rpm تنظیم شد استفاده ازمخلوطSDS +نانوذرات نقره در فشارهای بالا به میزان قابل توجهی زمان القای تشکیل هیودرات متان را کاهش داد و در فشارهای متوسط اثر آن در بهبود زمان القا کمتر شد