سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرنگ اصفیا – مهندس کنترل الودگی هوا شرکت هواکار پایش و پالایش
علیرضا امین –
علیرضا بهرام پور –
شهرام حسین پور –

چکیده:

مقاله حاضر از طرح بررسی و ارائه بهینه ترین روش حذف بو در واحد پساب و خنثی سازی کاستیک پالایشگاه نفت بندرعباس با همکاری شرکت هواکار پایش و پالایش استخراج گردیده است دراین پژوهش منابع بو و الودگی هوا در دو واحد مذکور مورد مطالعه قرار گرفته الاینده های اصلی اندازه گیری شده و باتحلیل نتایج شرایط موجود به همراه سیستم پالایش مورد نیاز مورد بررسی قرارگرفته اند سپس روشهای پالایش معرفی گردیده و راهکار بهینه توسط مهندسی ارزش تعیین گردیده است با اعمال مدیریت پالایش الاینده برسیستم گزینه بهینه طراحی گردیده و نهایتا با مدلسازی پراکنش الاینده ها در شرایط قبل و بعد از تعبیه سیستم پالایش تاثیر عملکرداین راهکار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان میدهد که میزان الاینده های موجوددراین تاسیسات پالایشگاه در مقایسه با نرخ استاندارد جهانی بالاتر از حد مجاز می باشد همچنین استفادها ز سیستمهای پالایش کمک موثری جهت کاهش الاینده ها و تطابق میزان الاینده ها با سطح این استانداردهای جهانی می نماید.