سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد رحمانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
مهدی رفیع زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
فرامرز افشار طارمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

چکیده:

تهیه دسته نانوالیاف با مقاومت کششی نهایی بالا و ارائه روشی برای محاسبه اندازه آن در کاربردهایی ماندکامپوزیت که داشتن خواص کششی فوق العادهی تقویت کننده در یک جهت مورد نیاز است اهمیت بسزایی دارد درحالیکه تاکنون تحقیقات کمی دراین زمینه صورت گرفته است دراین تحقیق پس از تهیه دسته الیاف تک جهته روشی برای اندازهگیری مقاومت کششی نهایی آن ارائه شده است اثر ولتاژ زمان جمع شدن فاصله تا صفحه هدف و فاصله دو اهن ربا برمقاومت کششی نهایی بررسی و مهم ترین عامل موثر برای تهیه بیشتری مقاومت کششی نهایی شناسایی شده است.