سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه علوی – دانشگاه ملی مالزی
عبدالوهاب زریده –
محمد نورحمیدی – دانشگاه ملی مالزی

چکیده:

در گذشته رهبری یک طرفه بود که در آن رهبر کارکنان را به هرسمت که تمایل داشت هدایت می کرد ولی امروزه رهبران تحول گرا بر رابطه دو طرفه با کارکنان برپایه اعتماد تاکید دارند محققین رهبر تحول گرا را راهی برای بقا سازمان می دانند تا یک شغل در طی دو دهه گذشته تحقیقات زیادی در زمینه رهبری تحول گرا انجام شده است نتایج همه تحقیقات حاکی از آن است که سبک رهبری تحول گرا در قیاس ب سبک رهبری سنتی موجب ارتقا سازمان و بهبود عملکرد آن فرای انتظارات است هدف ازمقاله حاضر اندازه گیری تحول گرایی یک رهبر در سازمان است بدین منظور بر شاخصهای تعهد، توانمندسازی، ایجاد انگیزه و افزایش رضایت شغلی کرکنان به عنوان پیامدهای اجرای سبک رهبری تحول گرا تاکید شده است ابتدا گرافیک ارتباط میان این شاخصها طراحی و سپس در یک کارخانه تولید کننده مواد غذایی پیاده سازی شده و در نهایت به کمک روابط جبری، معیاری برای اندازه گیری تحول گرایی یک رهبر منطبق بر مدل طراحی شده معرفی شده است.