سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته بیات – استادیار گروه اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آرمان امیر زادگانی – دانشجوی کارشناسی گروه اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

رشد و توسعه جوامع انسانی همواره موازی با تولید و مصرف انرژی بوده است. طبیعی است که با توجه به افزایش سالانه مصرف انرژی از یک سو و کاهش مستمر منابع انرژیهای فسیلی از سوی دیگر، مهمترین دغدغه بشر چگونگی تأمین انرژی در سالهای آتی میباشد. منابع انرژی فسیلی هرگز جواب گوی بشر برای ادامه بقا، تکامل و توسعه نخواهد بود. یکی از راههای تأمین منابع کافی انرژی، استفاده از منابع و روشهای جدید تولید انرژی است. منابع گیاهی و سلولزی موجود در دنیا، جایگزینی تجدید شونده، برای منابع نفتی میباشند. همینطور یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی،گرم شدن کره زمین به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی میباشد، استفاده از سوختهای جایگزین سوختهای فسیلی درتوقف این پدیده نامطلوب مؤثر میباشد. انرژی بیوماس یا زیست توده اصطلاحی است که مواد سلولزی مانند ضایعات کشاورزی، ضایعات خانگی با منشاء سلولز، ضایعات کاغذ و ضایعات جنگلها را شامل میشود. این سوخت شامل بایودیزل، اتانول مایع، متانول و سوختهای دیزل گازی می شود. استفاده از ضایعات گیاهی سلولزی سبب کاهش آلودگی- های محیطی و بهبود وضعیت بهداشتی جامعه میگردد. در کشور ایران نیز از ضایعات گیاهی و کشاورزی سلولزی استفاده مطلوبی نمیشود و در صورت استفاده مناسب از این منابع مقادیر بسیار زیادی سوختهای طبیعی و قندهای ساده قابل تولید میباشد.