سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا نظام آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بهنام آزادی راد – مدرس گروه برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه انرژی به عنوان مهمترین عامل تولید سهم بزرگی دررشد وتوسعه کشورهای مختلف دارد ضرورت استفاده ازانرژی برای رشدوتوسعه درکنار مسائلی همچون انتشارگازهای گلخانه ای کاهش ذخایر انرژیهای فسیلی و نیاز روزافزون به انرژ باعث شده است که کشورها به دنبال توسعه ی انرژیهای تجدید پذیر باشند برای کشورها دسترسی به مقادیر بحرانی انرژیبهمنظور توسعه ی انرژیهای تجدید پذیربسیارمهم است هدف ازاین تحقیق بررسی انرژیهای تجدید پذیر و روند اقتصادی شدن آنها می باشد تحقیق حاضر ازنوع پژوهشهای توصیفی تحلیلی است ابزار گرداوری اطلاعات نیز فیش برداری میب اشدنتایج تحقیق به عمل آمده نشان میدهد که درسالهای اخیر و به دنبال افزایش تقاضا برای انرژیهای تجدید پذیر روند اقتصادی شدن آنها نیز تشدید و تداوم یافته است