سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد فتحی هفشجانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
مهدی بشیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

چکیده:

افزایش توجهات به مدیریت زنجیره تامین SCM موجب شده تا محققان مدلها ساختارها و چارچوبهای مدیریت کیفیت را که در زمینه مدیریت عملیات توسعه داده شده بودندمورد بررسی مجدد قرا ردهند دراین مقاله در چارچوب یک مدل ساختاری بررسی شده که چگونه دو رویه کیفیتی SCM تمرکز بر مشتری و مدیریت کیفیت تامین کننده به همراه برخی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت مدیری کیفیت که این روابط را به جلوبرده و تعدیل م یکند عملکرد کیفیت و کسب و کار زنجیره تامین را ارتقا خواهد داد دراین تحقیق داده ها از طریق پرسشنامه از 85 شرکت صنعتی ایران جمع آوری شده است نتایج این تحقیق با ورود دو رویه کیفیتی SCM در مدل مدیریت کیفیت پیشنهاد می کند که برقراری ارتباطات، تشریک مساعی و یکپارچگی میان اعضای یک زنجیره تامین پیرامون مورادکیفیتی عملکرد زنجیره تامین را ارتقا خواهد داد.