سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا سلمان زاده – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سعید سلمان زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ما در جهانی از کهن الگوها زندگی میکنیم. کهن الگوها و سیر تحول آن در معماری ادوار مختلف قابل تامل و بررسی است. کهن الگوی ماندالا در معماری نقش مهمی ایفا میکند که اغلب به چشم نمیآید، از آغاز آفرینش و بوجود آمدن هستی تا کنون طرح اصلی بسیاری از بناهای مذهبی و غیر مذهبی، خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه بر ماندالا استوار است. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا با بررسی اجمالی انگاره کیهانی ماندالا، تاثیرات این نمادواره بر معماری دنیا و علیالخصوص یران مشخص و سپس خواستگاه واقعی این نماد به درستی تعیین گردد.