سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دلشاد نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
عباس بحرودی – دکتری تکتونیک
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
حمیدرضا کریم نژاد – کارشناس ارشد ساختمانی

چکیده:

براساس کارهای انجام شده پیشین مشخص گردیده که ردیفهای چینه نگاشتی موجود درپوشش رسوبی کمربند چین راندگی متشکل ازواحدهایی با خصوصیات مکانیکی متفاوت می باشد وجود لایههای کم قوام موجب پیدایش سطح های فراکنشی متعدد درتوالی رسوبی و تغییر درسبک دگرریختی رسوبات رویی دراین کمربند شده است برای این منظور می توان با استفاده از زمین شناسی سطحی معیارهای ساختاری و شواهد میدانی درمورد نقش افقهای فراکنشی اطلاعات ارزشمندی به دست آورد شناسایی افقهای فراکنشی یکی ازمهمترین اولویت ها درحفاری های اکتشافی صنعت نفت است که باعث کاهش خطر اکتشافی میگردد دراین مطالعه تاقدیس کوه سیاه با روند شمال باختری جنوب خاوری درکمربند چین راندگی زاگرس فارس ساحلی واق عدرخاورگسل کازرون به منظور برسی و معرفی افقهای فراکنشی عامل دگرریختی موردمطالعه و بررسی قرارگرفت