سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پورزنگی ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله اهمیت لوله در شبکه توزیع آب تشریح شده است. با انتخاب مناسب لوله درشبکه توزیع آب می توان به شبکه ای با قیمت ارزان و حداقل افت رسید. در تحلیل شبکه توزیع آب پارامترهای لازم برای طراحی عبارتند از: طول ، قطر و ضریب اصطکاک لوله ها. طول لوله ها بین گره ها تابع نقشه معماری محل بوده و مشخص است ، در حالیکه برای پارامترهای قطر و ضریب اصطکاک امکان تصمیم گیری وجود دارد. هر کدام از لوله ها حسب محل قرارگیری آنها در شبکه دارای ارزش متفاوتی در محاسبات افت می باشند ، انتخاب لوله با مشخصات متناسب با ارزش آن می تواند موجب کاهش افت در شبکه در نتیجه هزینه آن گردد. از نظریه مجموعه های فازی برای ارزش گذاری لوله در شبکه توزیع آب و از تکنیک نوروفازی برای محاسبه ضریب اصطکاک استفاده شده است. معادله کالبروک و وایت نیز برای محاسبه ضریب اصطکاک بر مبنای دیاگرام مودی ارائه شده است.