سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمت اله رحیمی –
رضا محمودی درخش –

چکیده:

در این مقاله نگارندگان سعی نموده اند ابتدا به نقش دانه های روغنی در تغدیه انسان، خوراک دام و اهمیت آن در توسعه اقتصادی و عدم وابستگی پرداخته و سپسوضعیت موجود تولید این محصول اقتصادی را در مقایسه با برخی کشورهای جهان و با میزان تولید و نیاز کشور تبیین نمایند. در ادامه به معرفی بخش تعاون، وزارت تعاون، تعاونیهای تولیدی پرداخته و نقش تعاونیها را در تولید و فرآوری این محصول در سطح کشور بیان نموده اند. در خاتمه نتیجه گیری شده است که با توجه به نقشهای مختلفی که تعاونیها می توانند در زمینه های مختلفهمچون تولید، آموزش و … داشته باشند باید در این عرصه در محور توجه قرار گرفته که برای این منظور پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.