سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سنگونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا تقوایی ابریشمی – دانش آموخته مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سلیمانی میمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طبق تعریف، قسمتی از شهر که به طور کامل در محدوده شهری قرار داشته و کلیه بارش واقع شده بر روی آن از ی ک نقطه خروجی در داخل مرز شهر تخلیه می شود، حوزه ی آبخی ز شهر ی Urban Catchment نام دارد . در این حوزه، به دلیل افزایش سهم سطوح نفوذناپذیر نسبت به سطوح با نفوذپذیری طبیعی، بخش اعظم بارندگی ها به رواناب تبدیل می شود و در سطح شهر و درون جوی ها، کانالها و مسیلهای شهری جریان می یابد که تا کنون مدیریت صحیحی بر آنها اعمال نشده است. این پژوهش به ارائه راهکارهایی می پردازد تا مدیریت رواناب شهری تنها به پاک کردن صورت مسأله و خروج آن از شهر محدود نگردد. راهکارهایی که در سه محور کاهش رواناب ، ایجاد تاخیر در حرکت رواناب و استفاده از آب حاصل از رواناب ارائه شده اند. این راهکارها با هزینه اندک و بازدهی بالا می توانند در زمینه های مختلف مدیریت شهری راهگشا باشند. با توجه به نتایج این مطالعه می توان با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های موجود، سهم چشمگیری از منابع تامین آب مورد نیاز فعالیت های شهری را از رواناب حاصل از بارندگیها تامین کرد