سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
راهب ماهفروزی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
رمضان حاجی زاده – کارشناس شرکت اب منطقه ای مازندران

چکیده:

اراضی کشاورزی مناطق ساحلی نیاز به مدیریت ویژه در مدیریت منابع اب دارند دراین مناطق خطر حمله آب شور دریا و از طرف دیگر تلف شدن رواناب های شیرین وجود دارد یکی از راهکارهای حفاظت بهینه از این منابع احداث سدهای لاستیکی می باشد تا با ذخیره جریان آب شیرین رودخانه ها آب اراضی ساحلی تامین گردد یکی از بزرگترین مزیتهای سدهای لاستیکی عدم پرشدن مخازن این سدها به وسیله رسوبات است روی یک رودخانه می توان با فاصله های مشخص چندین سد لاستیکی احداث کرد و هرکدام از این سدها حجم زیادی از اب را در داخل رودخانه ذخیره می کنند یکی از مشکلات مهم اراضی اطراف رودخانه های ساحلی حرکت آب شور دریا به سمت بالا دست رودخانه ها با پایین رفتن سطح آب داخل رودخانه در زمان کم ابی است که سبب شور شدن آ ب رودخانه ها و زمینهای اطراف می گردد دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از اطلاعات موجود تاثیرات سدلاستیکی عرب خیل پس از گذشت چند سال از بهره برداری آن بر کشاورزی اراضی حاشیه رودخانه تالار، واقع در شهرستهان بابلسر، مورد بررسی قرارگیرد.