سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه رواق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان
مهرناز گلی – عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران
اسلام سالاری – کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه آزاد، فسا، ایران

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائلی که مبروط به روابط فردی و اجتماعی است و مورد تاکیداسلامی قرار گرفته مبحث ارتباط با خویشاوندان است . هدف از مقاله ی حاضر بررسی اهمیت صله رحم از منظر قؤآن و روایات است، از آن جایی که انسان فطرتی اجتماعی دارد و به تنهایی قادر به برآوردن نیازهای جسمی و روحی خویش نمی باشد ، نیازمند به یک همدل است تا او را برای رسیدن به موفقیت همراهی کند. در آیات و روایاتاسلامی تاکید بسیار بر صله ی رحم و برقراری ارتباط با دیگران شده واز قطع با دیگران منع گردیده است . مقاله ی حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع مذکور پرداخته و در انتها به این نتیجه می رسد که صله ی رحم تاثیراتی دنیوی و اخروی از جمله : پاک شدن گناهان ، افزایش عمر و … در پی دارد و بر عکس قطع رحم موجب فقر، ارتکاب گناهان و … می گردد .