سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید یاری – مدرس دانشگاه، تهران

چکیده:

عواملی پویایی مثل تغییرات تکنولوژیکی، نوسان اقتصادی و تغییرات جمعیت، فرصتها و تهدیدات جدیدی برای سازمانها و جوامع سراسر جهان پدید آورده است، این شرایط باعث شده است که سازمانهای دولتی و خصوصی در سراسر جهان به اهمیت نقش کارآفرینی بیش از بیش پی ببرند. کارآفرینی یک پدیده چند وجهی است که از زوایای مختلف به نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته میشود طبق نظریه شومپیتر، کارآفرینی یک فاکتور(کلید موفقیت) حیاتی برای توسعه اقتصادی یک کشور است. اگر چه محققان و نظریه پردازان در زمانهای مختلف، نظرات متفاوتی در ارتباط بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی بیان نموده اند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط کارآفرینی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی میباشد. در این تحقیقی مدلی ارائه می شود که عوامل اصلی ارتباط بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی را پررنگتر و بصورت واضح بیان میکند. علاوه بر پیشینه تاریخی ارتباط این دو متغییر، باید گفت که کارآفرینی و توسعه اقتصادی یک ارتباط درونی محکمی با هم دارند.