سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هوشنگ باقری – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
مسلم سروستانی – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
ابراهیم پروین – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
محمد کردانی – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری

چکیده:

امروزه توجه ویژه ای به ظرفیت سازی و ایجاد زیرساختهای اجتماعی در طرحهای منابع آب شده و بهره برداران را بعنوان عوامل انسانی پروژه ها ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شده اند، لذا مشارکت فعالانه بهره برداران در تمامی مراحل اجرای طرحها و ظرفیت سازی در بخشهای خصوصی و تعاونی ها به منظور مدیریت طرحهای منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت مردم در قالب سازمان های اجتماعی نظیر تعاونی ها یا تشکل ها می تواند نیل به اهداف توسعه پایدار را تضمین نماید. در راستای اهداف توسعه پایدار طرحهای منابع آب و به منظور واگذاری مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری به شرکتهای تعاونی متشکل از بهره برداران، سازمان آب و برق خوزستان توانست در سطح ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی استان خوزستان، تعداد ۳۲ تعاونی را با ۸۶۰۰ نفر عضو ایجاد و سازماندهی نماید. بی شک تحقق توسعه پایدار، کاهش تصدی گری دولت، افزایش راندمان آبیاری و استفاده از ظرفیت های بومی با ایجاد تعاونی های آب بران امری ضروری بوده و انتظار می رود با بسترسازی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حمایت و توانمندسازی این تشکل ها، آموزش و تقویت خودباوری و ارتقاء روحیه مشارکت در اعضا ، موفقیت و کارایی تعاونی ها در طرحهای بخش آب محقق گردد