سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن مرادی – دانش آموخته رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران
رضا مشکینی اصل – دانش آموخته رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران

چکیده:

قلعهسازی در ایران سابقهای طولانی دارد و از آنها به عنوان پایگاه نظامی و دفاعی، محلی برای نگهداری زندانیان، گنجینه شاهان و حتی به عنوان کاخ کاخ_قلعه به کار میرفتهاند و از نظر تامین امنیت مناطق پیرامونی نقش مهمی را ایفا مینمودهاند با توجه به اهمیت قلعه استخر به عنوان مکانی دست نیافتنی در دشت مرودشت و نقش آن در حفاظت از شهرهای پارسه تخت جمشید و استخر، نگارنده بر آن است تا با بهرهگیری از متون تاریخی و در نظر گرفتن پهنه منطقه، اهمیت آن را به عنوان مرکزی دفاعی و امنیتی در منطقه تا اندازهای روشن کند