سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توکل جعفری – فوق لیسانس تاریخ،

چکیده:

اسامی جغرافیایی قدیمی در طی زمان های طولانی و تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تغییر و آنچه در آغاز داشته اند پیدا کرده اند . دگرگونی های بسیاری شده اند، که اکنون گاه صورت و شکل ظاهری و نیز معنی و مفهومی غیر از این تغییر بیشتر دامن گیر اسامی قدیمی تر شده است ، زیرا اسامی جغرافیایی قدیمی تر که قدمت بسیار دیرینه و کهن دارند در طول سابقه کهن تر خود تغییر و تبدیل های به مراتب بیشتری را به خود دیده اند و نیز چون مفهومشان قدیمی تر و اساطیری تر بوده است ، ناشناخته گشته واز اذهان پاک شده است ، به طوری امروزه معنی و مصداق مشخصی از آنها قابل درک و استنباط نیست، یعنی معنی و مفهوم خود را ازدست داده اند و جزو اسامی » بی معنی شده « در آمده اند ، و این در حالی است که نام های جغرافیایی قدیمی تر از مفاهیم فرهنگی غنی تر و با ارزش تر ی برخوردارند ، به عبارتی هر اندازه که قدمت نام های جغرافیایی ( مفاهیم فرهنگی آنها ) قدیمی تر است غنای فرهنگی مفاهیمشان بیشتر و با ارزش تر است ، چنانکه برخی از آنها اطلاعات فرهنگی – تاریخی منحصر به فردی را در خود دارند که حتی مشابه آن اطلاعات در هیچ منبع کتبی و غیر کتبی قابل دسترسی یافت نمی شود، بنابراین دستیابی به مفاهیم و معانی نام های جغرافیایی و اصیل بسیار ضروری و اجتناب نا پذیر خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم چون تحت تاثیر عواملی شکل ظاهری و نیز معنی و مفهوم اغلب آنها دچار تغییر و تحول اساسی شده و ریشه یابی واژه و تعبیر و باز خوانی مفاهیم شان با دشواری جدی مواجه گردیده است ، که برای انجام این مهم باید تحقیقات و پژوهش های علمی مختلفی از جمله گرد آوری اطلاعات درباره پیشینه نام های جغرافیایی از منابع مختلف مثل : کتب جغرافیای قدیمی ( مسالک و ممالک ) و کتب تاریخی انجام شود .