سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدابخش کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده بهداشت

چکیده:

واژه اوتانازی یا اتانازی مرکب از پیشوند EU است که بهمعنای خوب و اسان و کلمه thanasia به معنای مرگ بکار می رود این کلمه از thanatos که الهه مرگ یونان بوده است گرفته شده است و در فارسی به معنای قتل از روی ترحم یا بیمارکشی طبی یا تسریع در مرگ محتضر و درمواردی مرگ ارام بکار برده می شود این واژه را اولین بار فرانسیس بیکن francis bacon وارد فرهنگ پزشکی کرد و او از مبلغین مرگ بدو ن رنج بود. معمولا از بین بردن فرد با تزریق داروی خاص در مورد افراد عادی یا افرادی که بیماری لاعلاج دارند و یا با قطع دارو و سرم و مواد غذایی بیمارانی که مرگ آنها را حتمی می دانند انجام می گیرد نوع اول را اتانازی فعال و نوع دوم را غیرفعال مینامند درجوامع قدیم و بدوی از اتانازی نوع فعال استفاده کرده و بیماران سخت را از روی ترحم برای اینکه درد و رنج بیشتری تحمل نشوند خفه می کردند و یا سوزانده و یا زنده به گور می کردند