سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مقصود پوریاری – هیات علمی، پژوهشکده حمل و نقل
حمید عباسی – هیات علمی، پژوهشکده حمل و نقل،

چکیده:

در این تحقیق با توجه به انواع حوادث و مسائل امنیتی تعریف نیازها و منابع زیر ساختهای حوزه دریایی در شرایط بحران، تقسیم بندی سیستم براساس اجزای سیستم صورت گرفته است.شناخت ماهیت این حوادث ، ارزیابی نحوه تأثیرگذاری این حوادث بر زیر ساختهای حوزه دریایی و ارائه اقدامات دفاع غیرعامل به عنوان راهکاری مؤثر در جهت پیشگیری از وقوع بحران، از جمله اهداف حاصل از انجام این تحقیق به شمار م یآید. پس از معرفی روشها و معیارهای بکارگیری پدافند غیرعامل در زیرساختهای حمل ونقل دریایی ، ارزیابی و سطح بندی نیازهای مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی در خصوص هریک از اجزای سیستم به عمل آمده و در این راستا با کمک چرخه بهبود دمینگ، به بررسی و نیازسنجی هر یک از فعالیتها پرداخته شده و با تشکیل یک ماتریس، بر اساس جزء و میزان پیشرفت در هر پروژه، در یک فضای دو بعدی، نیازها و کمبودهای موجود در مجموعه فضای مطالعاتی و اجرایی پروژ ههای پدافند غیرعامل مرتبط با زیرساخت بخش دریایی شهری برشمرده می شود.