سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار،گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء
سیما صالحی سراجه – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهرا
اکرم دوستی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهرا

چکیده:

یکی از معضلات هر واحد صنعتی می تواند مساله مدیریت و دفع پسماند های تولید شده باشد. امروزه در واحدهای صنعتی از روش های بسیار کارآمدی در این زمینه استفاده می شود. در این تحقیق روش نوین مدیریت پسماند های نفتی در یکی از واحد های انبار نفت معرفی شده که می تواند الگوی بسیار مناسبی برای پیاده سازی در سایر حوزه های مشابه کشوری نیز باشد. پسماند های نفتی به دلیل داشتن شرایط ویژه از نظر ترکیب و تولید، یکی ازمساله دارترین آلوده کننده های محیطی محسوب می گردند . این موضوع باعث گردیده است روش های مرسوم جهت شناسایی عوارض و معضلات پسماند های معمولی نفتی (روش های شیمیایی و بیولوژیکی) در مورد این نوع پسماند ها کارایی لازم را نداشته باشند. با انجام تحقیقات گسترده و بررسی نتایج آن بنظر میرسد گسترش عملکرد کیفیQFD) روشی است که می تواند هدایتگر مناسبی برای روش های قدیمی و نچندان کارامد در مورد شناسایی پسماند های نفتی باشد.کشور ما نیز با داشتن منابع متنابهی از نفت و گاز، درگیر این موضوع است. متاسفانه ورود بی رویه پسماندهای نفتی از مخازن موجود در انبار های نفت به محیط زیست از مهمترین عوامل آلایندگی محسوب می گردند. در این تحقیق به ارائه ی رویکردی مناسب، جهت کاهش هزینه ها و مدیریت کارامد تر روشها و تحقیقات بمنظورکاهش آلودگی های منطقه ای پرداخته میشود. با استفاده از روش توسعه عملکرد کیفی رویکردی ارائه میگردد که در کاهش آلودگی های زیست محیطی این نوع پسابها موثر واقع میشود. در این پژوهش با استفاده از توسعه عملکرد کیفی برای ارتقای مدیریت کیفیت پسماند های نفتی، داده های مربوط به خواسته های مشتریان(گروه هدف)، جمع آوری و با استفاده از نظرات کارشناسان، الزمات مربوط به هر یک از خواسته های مشتریان شناسایی و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP) ارجحیت معیارها محاسبه شده است.در پایان اولویت بندی این معیارها بر مبنای اوزان به دست آمده، ارائه شده است