سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشاد قنادی محمدی – کارشناس مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه
لیلا موسوی محولاتی – کارشناس مسئول مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه
سعید خدمتلو – کارشناس مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه
امیرحسین محمدیان – کارشناس مطالعات حمل و نقل مدیریت برنامه و بودجه

چکیده:

دراین مقاله با مطرح شدن لزوم گسترش زیرساختهای حمل و نقل ریلی و به تبع آن خطوط ریلی و با اهمیت دادن به مواردی از جمله توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه و کاهش تلفات انسانی درجاده های کشور گسترش شبکه ریلی کشور از منظر بخش مسافری مورد بررسی قرار گرفته است دراین تحقیق با مطالعه انواع پژوهشهای صورت گرفته در مبحث توسعه خطوط ریلی و همچنین جمع آوری آخرین اطلاعات درخصوص طرح های توسعه ای اقدام به تعیین گزینه های توسعه خطوط شده و سپس با انتخاب شاخصهای تاثیر گذار براولویت گزینه های مزبور از جمله رقابت با جاده و تقاضای مسافر و هزینه زیرساخت و با استفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS، اقدام به اولویت بندی گزینه های مزبور شده است.