سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه ایزدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشگاه تهران
سید محمود فاطمی ورزنه – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
حمید رضا عابدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر فرایند اکستروژن معکوس تجمعی (Acumulative back extrusion) به عنوان یک روش جدید در تغییر شکل پلاستیک شدید مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند نمونه استوانه ای د رداخل محفظه ای باقطر مشابه قرار داده می شود. حرکت سنبه ها در داخل یکدیگر اساس این روش می باشد. سنبه داخلی با قطر از قبل تعیین شده به داخل نمونه نفوذ کرده و منجر به سیلان ماده در فاصله بین قالب و سنبه داخلی می گردد. سپس محصول توسط سنبه خارجی محدود شده و سپس با فشار آن به سمت شکل اولیه تغییر شکل می یابد. در این پژوهش تاثیر روش معرفی شده بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ31 مورد ارزیابی قرار گرفته است. ریز ساختارهای بدست آمده از اعمال پاس های مختلف فرایند اکستروژن معکوس تجمعی از لحاظ اندازه دانه و پدیده های ریز ساختار و همگنی ساختار مورد مطالعه قرار گرفته است.