سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله امرایی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
اکبر وجد – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

یکی از روشهای ایجاد ناهمگنی هدفمند در ریز ساختار مواد ، روش ریخته گری گریز از مرکز است که در آن نیروی گریز از مرکز منجر به توزیع درجه بندی شده ای از فازهای ریز ساختاری در حین ریخته گری و انجماد می شود. بر این اساس ، در این تحقیق با آماده سازی مذاب هیپویوتکتیک با ترکیب Al- 11wt.% Mg2Si و ریخته گری گریز از مرکز آن ، استوانه هایی با شیب ترکیبی و فازی در راستای شعاعی ریخته گری شدند . با بررسی ریز ساختار استوانه های ریختگی در جهت شعاعی دو لایه متمایز ریز ساختاری به ترتیب با کسر حجمی بالای دانه های α-Al در سطوح خارجی و درصد بالای ریز ساختار یوتکتیکی Al/Mg2Si در سطوح داخلی قابل تشخیص بودند. در مرحله بعد ، نمونه های ریخته شده در دمای ۵۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ ساعت محلول سازی شده و پس از کوئیچ در آب ، به مدت ۸ ساعت در ۱۷۵ در جه سانتیگراد پیر سازی شدند. بررسی ریز ساختار نمونه ها نشان می دهد که عملیات حرارتی باعث تبدیل ذرات Al/Mg2Si لایه ای موجود در ساختار یوتکتیکی سطوح داخلی به ساختار ریز شبه یوتکتیکی نقطه ای می شود. مکانیزم تشکیل چنین ساختار مرکب یوتکتیکی موضوعی است که در مقاله به آن پرداخته می شود.