سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رحیمی – رفسنجان،گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر ( عج)
سیدابراهیم قریشی – رفسنجان،گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر ( عج)
حسن رنجبرعسکری – رفسنجان،گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر ( عج)
علی نگارستانی – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این کار، غلظت گاز رادون درون آب چاهی به عمق بیش از ۱۵۰ متر در فواصل زمانی نیم ساعتی به مدت بیش از ۶ ماه، توسط دستگاه Rad ٧ اندازه گیری شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد . پس از حذف اثر محیطی از روی داده های اندازه گیری شده داده های حاصل به همراه اطلاعات هواشناسی منطقه، با استفاده از یک سیستم هوشمند مناسب جهت استخراج و تشخیص الگوی رفتاری مناسب مورد پردازش قرار خواهند گرفت . نهایتا پس از برسی ارتباط ای ن الگوی رفتاری با زلزله های رخ داده احتمالی در طول دوره اندازه گیری، از آن برای پیش بینی زمین لرزه های آتی استفاده خواهد شد .