سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج شمس سولاری – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، معاونت بهره برداری، مدیر امور کنترل ش
سامان مهدی منش – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، معاونت بهره برداری، امور کنترل شبکه

چکیده:

همواره جهت کنترل شبکه های توزیع به صورت متمرکز از واحد های مربوطه نیاز به دید کلی روی شبکه های توزیع می باشد و این نیاز از ابتدای پیدایش مراکز کنترل شبکه توسط نقشه های شماتیک یا همان نقشه های تک خطی برطرف می گردید. البته این نقشه ها معایبی زیادی داشته که می توان به موارد از جمله عدم امکان مشاهده اطلاعات توصیفی با نقشه ها،عدم امکان بروز رسانی سریع حتی در اعمال مانورهای جزئی،از دست رفتن جزئیات بعلت محدودیت فضا روی نقشه ، عدم کارائی آنها برای نمایش مناطق وسیع در مقیاسهای بزرگ می توان اشاره کرد. از طرفی دیگر با توجه به فراگیر شدن بانک های اطلاع مکانی در سطح شرکت های توزیع و فراهم شدن بستری مناسب برای استفاده ازاطلاعات مکانی این سیستم ها نیاز بود برای عملیاتی شدن سیستم های GIS این سامانه جایگزین نقشه های قدیمی در مراکز کنترل شبکه شود .درامور کنترل شبکه به دلیل ویژگیهای کاری این امور که هدایت سریع و بدون اشتباه مد نظر می باشد استفاده از نقشه های GIS با مقیاس و مختصات واقعی تقریباً غیر ممکن می باشد . بنابرین جهت حل این مشکل پروژه های جهت تولید نقشه های تک خطی از GIS تعریف و اجرایی شد.