سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زنجان
صادق سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
بهار نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

امروزه امکانات و تسهیلات متنوعی از طریق وب به کمک آموزش الکترونیکی امدها ند اما کماکان به واسطه ی ایرادهایی مانندفقدان ارتباطات نزدیک بین استاد و دانشجو و عدم ارزیابی ساختار آموزش عرضه شده به کاربران براساس بازخورد رفتار ایشان زمینه های متنوعی جهت ارتقا و بهبود چنین نرم افزارهای تحت وبی وجود دارد دراین مقاله پس از جمع اوری اطلاعات بایگانی کارگزار وب سیستم آموزش الکترونیکی و اطلاعات کنترل پنل چنین نرم افزاری به پیش پردازش آن ها اقدام خواهد شد. سپس با کشف قوانین انجمنی در چنین داده هایی آنها را که دارای ضریب اطمینان بیشتری هستند بهعنوان مشاور مجازی در بهبود و ارتقای سیستم آموزش الکترونیکی مورد استفاده قرار خواهیم داد. دراین مقاله اماده سازی و بانک اطلاعاتی داده جهت استخراج الگو با کمک نرم افزار SQL Server 2005 صورت گرفته و برای کشف قوانین انجمنی و بررسی ضریب اطمینان این قوانین از نرم افزار weka استفاده شده است اهم نتایج استخراجی برداده های مورد ازمون این مقاله پیشنهادهایی در رابطه با استفاده بیشتر از چند رسانه ای و اخرین ویرایش های ویندوز و نرم افزار مرورگر Internet explorer درجهت بهبود آموزش دارد.