سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه جواهری گوپایی – نماینده مجری طرح تحقیقات کاربردی
حمیدرضا شفیعی – رئیس گروه پشتیبانی علمی و فنی

چکیده:

تحقیق و پژوهش تنها راه رسیدن به توسعه پایدار ملی و ارتقای سطح فناوری ملی می باشد در سالهای اخیر توجه بیشتری به مقوله تحقیق و نواوری از طرف مسئولین و مدیران کشور بعمل آمده و در نتیجه نهادهای تحقیقاتی متعددی در بخشهای مختلف ستادی و اجرایی شرکتهای دولتی تاسیس و شروع بکار نموده اند دراین تحقیق نظام پژوهش شرکت مدیریت منابع آبایران که عمدتا در دفتر پژوهش کاربردی پیاده و استقرار یافته است بررسی و نقاط قوت و ضعف آن بحث گردیدها ست. ایجاد نظام پژوهشی پایدار در شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران و متعاقب آن طرح تاسیس کمیته های تحقیقات در شرکتهای سهامی اب منطقه ای گامی بلند در جهت ایجاد سیستم پژوهشی پویا در صنعت آب کشور می باشد دراین مقاله ضمن بررسی روند استقرار این نظام و مشکلات و مسائل پیش روی ان و ارزیابی عملکرد گذشته دراین زمینه سعی می شود راهکارهای اجرایی درجهت رفع مشکلات و تحکیم فعالیتهای پژوهشی در سازمانهای مشابه ارائه گردد.