سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مرجان مهدوی – مهندس صنایع – جهاد دانشگاهی واحد یزد
عارفه مسیح – مهندس صنایع – جهاد دانشگاهی واحد یزد

چکیده:

در سراسر جهان کیفیت ایمنی و بهداشت کار در حال توسعه و بهبود است . اگرچه تا رسیدن به شرایط ایده آل یعنی جایی که هیچ گونه سانحه یا حادثه ای در معادن رخ ندهد، فاصله زیادی است ولی سیر حرکت معدن کاری در این راستا قرار دارد . شاهد این مدعا، کاهش چشمگیری است که در میزان خسارات جانی و مالی صنعت معدن کشورها، دیده می شود . همه انسان ها در پی کسب آرامش اند و یکی از عواملی که این آسایش را فراهم می سازد، احساس امنیت و ایمنی شغلی است . به لحاظ اهمیت این مبحث و نیز نقش کلیدی آن در پیشبرد معدن کاری، کارشناسان و صاحبان نظران این امر، مطالعات و تحقیقات فراوانی را خصوصا در طی سالیان اخیر انجام داده اند . به تازگی در بسیاری از مباحث و نیز مقوله ایمنی، فرهنگ سازی و ایجاد فضایی که پذیرنده تغییرات مفید باشد، اهمیت ویژه ای یافته است . در این مقاله سعی شده است با بیان روند شکل گیری نیاز انسان ها به ایمنی، مفاهیمی در خصوص ضرورت ایجاد فرهنگ معادن و جایگاه فرهنگ ایمنی در آن مطرح شود . همچنین ضرورت ایجاد فرهنگ ایمنی برای خواننده تشریح شده است و وی می تواند با دقت در محیط کاری خویش و عوامل ایجاد فرهنگ مناسب، جو ایمنی را در معدن و صنعت مربوطه ایجاد نموده و به وسیله راهکارهای ارایه شده در این مقاله، جهت تقویت جو ایجاد شده و تبدیل آن به فرهنگی پایدار و مناسب، برای محیط کاری خویش، ایمنی پایدار را تضمین نماید .
در نتیجه خواننده بایستی به ضرورت شکل گیری فرهنگ مناسب در جهت افزایش ایمنی در محیط های معدنی و صنعتی پی برده و با توجه به این مقوله، در جهت نگهداری منابع انسانی و امکانات مادی، آن را به عنوان اولویت اول مدیران و کارکنان معادن و واحدهای صنعتی برشمارد .