سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی بصیرت – مدیر دفتر انفورماتیک و خدمات مدیریت

چکیده:

امروزه در سازمانها تحقق بهینه اهداف عالیه سازمان فقط با بهره برداری و توسعه زیرساخت مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یک ابزار توانمند کنده سازمان مقدور می باشد دراین راستا مدیریت بر اطلاعات و دانش بنا به نقش ویژه خود در اخذ تصمیمات مدیریتی که در همه سطوح و همچنین تسهیل در انجام وظایف محوله در تمامی فعالیتهای شرکت، توسط ابزار و روشهای نوین از اهمیتی خاص در شرکت آب و فاضلاب مشهد برخوردا ر می باشد تهیه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت مشترکین برای شرکتهای ابفا امری ضروریست در همین راستا پس از تدوین طرح جامع انفورماتیک کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه مشترکین و دفتر انفورماتیک تشکیل و ریز فرایندهای حوزه مشترکین و ارتباط آن با سایر حوزه های شرکت ا زجمله حوزه مالی تحت بررسی قرا رگرفت استفاده از اخرین تکنولوژی روز در تهیه سیستم جامع مشترکین سبب شد تا اهداف شرکت در حرکت به سمت دولت الکترونیک و واگذاری خدمات مشترکین به دفتار جامع خدماتی سطح شهر امکان پذیر شود.